28 września 2023

Kursy Walut

3 min read
Kursy walut

Pieniądz to powszechny środek płatniczy. Otaczamy się nim na każdym kroku płacąc za towary i usługi. Mówi się, że to on rządzi światem. Kursy walut zmieniają się codziennie, a wahania notowań niejednemu z nas potrafią spędzić sen z powiek. Co zatem wpływa na te różnice? Od czego tak naprawdę zależy wartość pieniądza?

Kurs walut to cena jednego środka płatniczego wyrażona w innej jednostce monetarnej. Wpływają na nią przede wszystkim czynniki ekonomiczne, takie jak: poziom stóp procentowych, poziom inflacji, tempo wzrostu gospodarczego i stopa bezrobocia.

Stopy procentowe to najważniejsze narzędzie polityki monetarnej i zarazem jeden z najważniejszych czynników, od którego zależy cena danego. Dzięki nim Bank Centralny może kontrolować popyt na pieniądz w danych kraju, a przez to wpływać na rozwój gospodarczy danego państwa. Stopy procentowe to opłaty za określoną kwotę, którą pożyczamy. Określają wielkość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci kredytodawcy za pożyczenie gotówki. Co ważne, nigdy nie zmieniają się w sposób gwałtowny. Jeśli chodzi o kurs walut, znaczenie ma nie tylko wysokość stóp procentowych, ale też różnice między ich wysokością w poszczególnych krajach. W państwach z wyższą stopą procentową, lokalna waluta zyskuje na atrakcyjności i jest bardziej pożądana niż inne. Jednym słowem mówiąc, im wyższe stopy procentowe tym chętniej inwestorzy kupują dany środek pieniężny, by trzymać go na lokatach i w innych bezpiecznych miejscach.

Drugim ważnym czynnikiem, który ma istotny wpływ na wartość walut jest inflacja. Oznacza wzrost cen na rynku, a co za tym idzie, spadek siły nabywczej pieniądza. Tym samym, jeśli Bank Centralny zdecyduje się zwiększyć emisję banknotów, stwarza to ryzyko zwiększenia inflacji. Z kolei jej wahania wpływają pośrednio na zachowania inwestorów na rynku walutowym. Gdy następuje wzrost, dochodzi do podniesienia stóp procentowych, a w państwach z wyższą stopą procentową krajowa waluta staje się atrakcyjniejsza. Gdy inflacja przekracza bezpieczny próg, inwestorzy zaczynają wyprzedawać lokalną walutę w obawie przed wzrostem inflacji i redukcją siły nabywczej pieniądza.

Tempo wzrostu gospodarczego także jest jednym z czynników wpływających na wartość środków pieniężnych na rynku. Kraje rozwinięte stosują tak zwany system kursów płynnych. Oznacza to sporadyczną ingerencję danego państwa na rynku walutowym, a to z kolei znaczy, że dany kurs jest wynikiem gry sił rynkowych. Kształtuje się pod wpływem równoważenia podaży i popytu na dane środki obiegowe. Ta relacja między podażą a popytem powoduje to, że jeżeli istnieje większe zapotrzebowanie na daną jednostkę monetarną niż jej dostępność na rynku, to jej kurs wzrasta (popyt przewyższa podaż). I odwrotnie.

Podkreślmy jednak, że nie tylko te wyżej wymienione elementy wpływają na notowania. Warto przyglądać się wydarzeniom politycznym, społecznym i gospodarczym na świecie. Śledząc je na bieżąco będziemy w stanie przewidzieć, czy dana wartość pieniądza spadnie, czy pójdzie w górę.

Podsumowując, nie da się  przewidzieć kursów walut w stu procentach. Analizując i monitorując rynek gospodarczy i ekonomiczny świata można jednak w znacznym stopniu przewidzieć zmiany na rynku finansowym, a tym samym przybliżone kursy walut.

Więcej informacji