21 lutego 2024

Wpływ stóp procentowych na życie

2 min read
stopy procentowe

Czy stopy procentowe wpływają na życie każdego?

Stopa procentowa to cena jednostki pieniężnej, jaką należy zapłacić za jej pożyczenie. Przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym. Każda zmiana stóp procentowych wpływa na całą gospodarkę kraju, a jednocześnie na życie każdego z nas. Na przykład: ich wysokość informuje nas o zyskach, jakie możemy osiągnąć trzymając pieniądze na lokacie albo o opłatach towarzyszących nam przy kredycie.

Wartości stóp procentowych regulują politykę monetarną państwa. Ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej (naczelny organ Narodowego Banku Polskiego).  Wyróżniamy: stopę procentową referencyjną, lombardową, depozytową, redyskontową weksli oraz dyskonta weksli. Podczas podejmowania decyzji o wysokości stóp procentowych pod uwagę brane są przede wszystkim założenia polityki pieniężnej na kolejny rok, sprawozdanie z realizacji polityki pieniężnej danego roku, raport o inflacji, sytuacja finansów publicznych, a także kurs walutowy.

Niskie stopy procentowe są korzystne dla osób posiadających kredyty. Ich koszt będzie wówczas niższy. Jednak dla ludzi mających chociażby oszczędności na lokacie nie będą dobre, gdyż odsetki wypłacane przez bank będą wtedy mniejsze. Dodatkowo niskie stopy procentowe to spore ryzyko spadku kursu pieniędzy, a co za tym idzie, wzrost kredytów w walucie obcej.

Wysokie stopy procentowe to sytuacja odwrotna. Skorzystają z niej osoby lokujące gotówkę na lokatach i rachunkach oszczędnościowych, ponieważ oznacza to wyższe odsetki od ulokowanych środków. Kredyty zaś staną się droższe dla osób, które już je mają (rata zaciągniętej hipoteki od razu wzrośnie). Staną się także trudniej dostępne dla chcących się zapożyczyć, bo będą wymagały większej zdolności kredytowej.