21 kwietnia 2024

Spread walutowy, czyli jakie są prawdziwe koszty transakcji.

2 min read
Spread walutowy

Dokonując systematycznie transakcji walutowych powinieneś wiedzieć czym jest spread walutowy. Jego wysokość decyduje o opłacalności operacji w danym kantorze lub banku. Dzięki niemu zorientujesz się, jakie koszty ponosisz podczas wymiany pieniędzy lub spłaty kredytu. A to przecież dość istotne kwestie.

Spread walutowy to różnica pomiędzy kursem kupna, a sprzedaży waluty. Decyduje o tym, czy transakcja walutowa jest korzystna. Jako główny koszt transakcyjny, oznacza, że im wyższy spread, tym koszt transakcji będzie wyższy. Ponieważ spread w każdej z instytucji finansowej jest inny, jest on poniekąd wyznacznikiem czy dany klient będzie korzystał z danego kantoru internetowego lub banku. To on mówi o opłacalności wymiany pieniędzy.

Za każdym razem kiedy planujemy transakcję w obcej walucie lub po prostu chcemy ją wymienić, warto obliczyć sobie spread walutowy. Wystarczy od kursu sprzedaży odjąć kurs kupna, zachowując przy tym wszystkie liczby po przecinku.

Niekiedy spread walutowy podaje się także w procentach. Początkowe działanie jest takie samo: kurs sprzedaży minus kurs kupna. Następnie wynik dzielimy przez kurs średni i mnożymy otrzymaną wartość razy 100.

Warto zapamiętać prosty wzór: [(kurs sprzedaży – kurs kupna)/średni kurs walutowy]*100

Każda instytucja, która handluje walutami, może samodzielnie ustalić wysokość spreadu. Nie ma w tej kwestii żelaznych zasad, których należy się trzymać. Zazwyczaj w banku jest on znacznie wyższy niż w kantorze internetowym. Jednak nie jest to takie proste. O jego wielkości decyduje szereg elementów. Są to m.in. warunki oraz koniunktura rynkowa, aktualna pozycja danego środka płatniczego, stabilność wybranej pary walutowej, stan gospodarki. Do tego należy wziąć pod uwagę zysk, który chciałby osiągnąć pośrednik, w tym przypadku kantor lub bank.

Zwyczajowo można przyjąć, że w poszczególnych instytucjach finansowych spread przedstawia się następująco:

międzybankowy kurs wymiany 0 – 2 grosze

kantor internetowy – 2 – 5 groszy

kantor stacjonarny – 10 – 20 groszy

kantor bankowy – 20 – 40 groszy

Nic więc dziwnego, że osobom fizycznym i firmom spłacającym kredyty udzielone w walutach obcych znacznie bardziej opłaca się kupić je np. w kantorze internetowym.

Wiedza o tym, czym jest spread walutowy, ile wynosi i jak się go liczy może mieć ogromne znaczenie. Nie tylko dla kredytobiorców, ale także dla inwestorów, osób prywatnych handlujących walutami lub po prostu przy zwykłej wymianie pieniężnej, np. przy okazji wyjazdu na zagraniczne wakacje.

Prof. Mariola Kowalczyk
Profesor | + posts

Profesor WSH wydziału ekonomii.